Bijeenkomst over bodemactiviteiten

Wanneer:
12/01/2015 @ 19:30 – 21:45
2015-01-12T19:30:00+01:00
2015-01-12T21:45:00+01:00
Waar:
de Wonne in de wintertuin
Noorderhagen 25
7511 EK Enschede
Nederland

Het kabinet en Akzo Nobel hebben plannen gebruik te maken van “lege”zoutcaternen. Hoe veilig is het een en ander wel. Welke risico’s zijn eraan verbonden en er zijn nog meer vragen. Over dit alles gaat deze avond.

Op maandagavond 12 januari a.s. organiseert Enschede voor Vrede als onderdeel van de stichting Vredes- En DuurzaamheidsAktiviteiten Netwerkstad (VEDAN) een informatie- en discussiebijeenkomst over de ‘beweging in de Twentse bodem’. Het afgelopen jaar rolden de incidenten over elkaar heen: lekkage in de gasolieopslag in zoutcavernes aan de Duitse kant van het Aamsveen terwijl de Nederlandse regering net had besloten dit ook aan Nederlandse zijde toe te laten, het nieuws dat ook vliegas en ander niet verder afbreekbaar afval in die zoutcavernes zou woden opgeslagen, dat Twente op de nominatie staat voor schaliegaswinning en aan het eind van het jaar als klap op de vuurpijl het bericht dat de NAM afvalwater loost in Twente.
Op 17 december werd over dit alles een hoorzitting georganiseerd door de gemeente Enschede en de provincie Overijssel, maar sprekers die vanuit de kritische milieubeweging waren voorgedragen werden niet gehoord. Op 12 januari komt de voor dit alles verantwoordelijke minister Kamp op werkbezoek in Enschede. Diverse zaken zullen dan ook weer aangekaart worden en voor Enschede voor Vrede is dan hoog tijd voor een alternatieve hoorzitting met Udo Buchholz van de AktionsKreis Umwelt (AKU) uit Gronau, Ko van Huissteden van de stichting Schaliegasvrij Nederland en Alfons Uijtewaal van de stichting Huize Aarde. De bijeenkomst vindt plaats in de Wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25 in Enschede, en begint om 19.30 uur.
Eenieder is van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en om deze uitnodiging door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerden.
Deze bijeenkomst zal de eerste zijn in een reeks zgn. Vredestuin-bijeenkomsten die Enschede voor Vrede het komend halfjaar elke tweede maandagavond van de maand zal organiseren. Op de bijgevoegde poster kunt u al zien welke andere bijeenkomsten we in de planning hebben.