Vredesweek 2017 Programma

DE KRACHT VAN VERBEELDING

zaterdag 16 september 2017
14.30-16.45 uur
De Wonne
Noorderhagen 25, Enschede

Opening Ambassade van Vrede

De Ambassade zal geopend worden door de Enschedese Ambassadeur voor de Vrede, oud-wethouder Dick Buursink en met medewerking van muzikaal Trio Ouwehand, vertelster Margot Vermeulen en leerlingen van de Internationale SchakelKlassen (ISK). In deze bijdragen zal invulling gegeven worden aan het Vredesweekthema 2017: “De Kracht van Verbeelding”
Vervolgens opent wethouder Jeroen Hatenboer de tentoonstelling van door ROC-studenten gemaakte foto’s die het thema “De Kracht van Verbeelding” eveneens zullen verbeelden (zie ook volgend punt).
i.s.m. De Wonne en Werkgroep Wereldvredesvlam Twente

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –

maandag 18 t/m zaterdag 23 september 2017
11.00-17.00 uur

Noorderhagen25 De Wonne, Enschede

Foto -expositie ROCexpositie Foto’s door  ROC -leerlingen

Het is voor het vijfde achtereenvolgende jaar dat met werk van leerlin-gen van de mediaopleiding van het ROC Twente een fototentoonstel-ling wordt ingericht in het kader van de Vredesweek. De expositie is een onderdeel van de opleiding in mediatechniek en in het bijzonder fotografie. Als onderwerp is het thema van de Vredesweek meege-geven: “De Kracht van Verbeelding”. De leerlingen hebben de (vrije) opdracht gekregen om dit thema met creativiteit in beeld te brengen. Het is de moeite waard om het resultaat te bekijken en met een video-installatie zal het werk ook door de leerlingen worden toegelicht.
i.s.m. de opleiding mediatechniek van het ROC Twente

 –  –  –  –  –  –  –  –  – 

zaterdag 16 t/m zaterdag 23 september 2017
openingstijden Openbare Bibliotheek Pijpenstraat 15, Enschede

 Expositie “Talen naar VredeTalen

Op het verzoek van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid en het Bevrijdingsfestival Drenthe hebben de cartoonisten Len Munnik en Lex Dirkse een aantal spreekwoorden en gezegdes van over de hele wereld over “vrede” vervolgens weer in een cartoon verbeeld.
Het resultaat hiervan is de reizende tentoonstelling “Talen naar Vrede” bestaande uit 21 tekeningen spreekwoorden uit de meest uiteen-lopende landen en regio’s (Rusland, Afghanistan, Korea, Iran, Syrië, Somalië, Kenia, etc.) waarin het verlangen, het talen, naar vrede wereldwijd wordt uitgedrukt..
i.s.m. Openbare Bibliotheek Enschede

- –  –  –  –  –  –  –  –  –

zondag 17 september 2017
14.00-17.00 uur
locaties in overleg
Enschede

 Niet tegenover maar naast elkaar

Uitgerekend in het openingsweekend van de Vredesweek komt Pegida in Enschede een “anti-islam”-demonstratie houden. Soms richt een “Kracht van Verbeelding” zich tegen bepaalde groepen en roept dan zelf ook weer negatieve reacties op. In plaats van tegenover roepen we als Enschede voor Vrede, samen met Team Bruggenbouwers, op om náást elkaar te gaan staan en juist tijdens deze “anti-islam”- demonstratie onze solidariteit te tonen aan de moslims in onze stad. Dat doen we door die middag aanwezig te zijn bij de verschillende moskeeën. Wilt u meedoen? Meldt u dan via info@enschedevoorvrede.nl.
i.s.m. Team Bruggenbouwers

- –  –  –  –  –  –  –  –  –

maandag 18 september 2017
19.30-21.00 uur
De Wonne (Vredesambassade)
Noorderhagen 25, Enschede

Verweesd leven rond Jeruzalem

Diet Koster is geboren en getogen in Zwolle, opgeleid als maatschappelijkwerkster en heeft bijna vijftig jaar geleefd en gewerkt met
islamitische kinderen en jong volwassenen in een kindertehuis is ElAzarya / Bethanië, een Palestijns dorp op de Westelijke Jordaanoever
nabij Jeruzalem. Naast dit werk onder jonge moslims, is ze actief lid van de Lutherse kerk in Jeruzalem en woont door naast een jeshiva
(een joodse Talmoed-school). Diet vertelt graag over haar ervaringen met ruim vijftig jaar leven en werken te midden van joden, christenen
en moslims.

–  –  –  –  –  –  –

dinsdag 19 september 2017
19.30-21.00 uur
Vrijhof, UT-terrein
Enschede

Hoogspanning in Turkije

Onder Erdogan zijn de Turken de laatste jaren steeds meer uit elkaar gedreven en gedwongen te kiezen: voor Erdogan of tegen. Die scheu-ring loopt dwars door de samenleving, families en vriendschappen heen en is voelbaar tot in het buitenland. Hoe is Erdogan erin geslaagd zoveel macht naar zich toe te trekken? Wat is de impact van de zuiveringen die hij na de couppoging doorvoerde? En hoe is de sociale realiteit op dit moment in Turkije? Met Froukje Santing en Erdal Balci, auteurs van het eerder dit jaar verschenen boek Vechtscheiding. Hoe Erdogan de Turkse gemeenschap splijt.
i.s.m. Studium Generale en Wetenschapswinkel Universiteit Twente

- –  –  –  –  –  –  –  –  –

woensdag 20 september 2017
19.30-21.30 uur
Openbare Bibliotheek
Pijpenstraat 15, Enschede

Prijsuitreiking schrijfwedstrijd

Afgelopen zomer hebben Enschede voor Vrede, Vrouwen voor Vrede Enschede en de Openbare Bibliotheek de Enschedese bevolking opgeroepen verhalen in te sturen over “Levenservaringen in verschillende culturen”. Inmiddels heeft een deskundige jury zich over de inzendingen gebogen zal op deze woensdagavond haar oordeel geven. Verschillende ingezonden verhalen zullen, met muzikale omlijsting, worden voorgelezen en uiteindelijk zullen prijswinnaars bekend gemaakt worden. De winnaar van de eerste prijs zal zijn of haar verhaal ook nog op zaterdag 23 september voor mogen dragen.
i.s.m. Openbare Bibliotheek Enschede

- –  –  –  –  –  –  –  –  –

donderdag 21 september 2017
19.30-21.00 uur
Ontmoetingkerk
J. Wagenaarstraat 6, Enschede

Viering “De Stille Kracht  van Vrede”

Voor de achtste achtereenvolgende keer vieren we in Enschede op 21 september de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede. Dit jaar, zoals de titel al aangeeft, wordt de verbinding met Indonesië, “Ons Indië”, gezocht. Met Balinese danseressen,  maar ook met bijdragen van het Bonhoeffer College,  stadsdichteres Margot Veldhuizen, het koor Kanaljerood en nog veel meer.
i.s-m. Raad voor Levensbeschouwing en Religies, plus Wereld Vredesvlam Twente

- –  –  –  –  –  –  –  –  -.

vrijdag 22 september 2017
19.30-21.00 uur
Platform Aram
Vlierstraat 93, Enschede

Terug naar Mosul

Drie jaar geleden ontvluchtten duizenden moslims, christenen en jezidi de stad Mosul en omgeving toen deze door ISIS onder de voet werd gelopen. De meesten werden opgevangen in het noorden van Irak. De afgelopen maanden is Mosul gedeeltelijk op ISIS heroverd en de eerste vluchtelingen keren weer terug. Maar wat treffen ze daar aan en wat heeft de vlucht met hen gedaan? Yosé Höhne-Sparborth is de afgelopen jaren veelvuldig in Mosul, Kirkuk en Süleymaniya geweest, heeft gewerkt onder de vluchtelingen en heeft in augustus een aantal teruggekeerden bezocht. Zij deelt met ons haar ervaringen.
i.s.m. Aramese Beweging voor Mensenrechten

- –  –  –  –  –  –  –  –  -.

zaterdag 23 september 2017
19.30-21.00 uur
Grote Kerk
Oude Markt, Enschede

Vredesconcert Klanken van vrede

Het koor La Colombe zal het Vredesweekthema “De Kracht van Verbeelding” muzikaal vertolken. Het programma begint met een dit jaar door Dennis Vallenduuk geschreven compositie “Vijf kleuren”, naar aanleiding van de dit jaar 100 jaar geleden begonnen kunst-beweging De Stijl met Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld als belangrijkste vertegenwoordigers. Na het voorlezen van het winnende verhaal van de Verhalenwedstrijd (zie 20 september) zal La Colombe haar “Requiem for Humanity” uitvoeren waarmee ze vorig jaar de Enschedese Vredesweek opende.
i.s.m. Wilminktheater

- –  –  –  –  –  –  –  –  -.

zondag 24 september 2017
10.00-11.00 uur
Helmertheater
Broekheurnerring 1050, Enschede

Oecumenische Vredesdienst

Deze dienst is voorbereid door leden van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Gemeente, het Leger des Heils, de Doopsgezinde Gemeente, de Vrije Evangelische Gemeente en de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek. Medewerking verlenen het Binnenstads Jongerenkoor en het Muziekkorps van Het Leger des Heils terwijl de overdenking wordt gedaan door pastoraal werker, mevr. M. D. Dijkman. Het thema van de dienst is vanzelfsprekend het Vredesweekthema “De Kracht van Verbeelding”. De lezingen en de liederen zijn hier op afgestemd.
georganiseerd door samenwerkende kerken in Enschede.

- –  –  –  –  –  –  –  –  -.

 

zondag 24 september 2017
14.00-17.00 uur
vanuit Syr.Orth.kerk
Tromplaan 50, Enschede

Walk of Peace

Het zijn helaas niet alleen beelden van vrede, geloof, hoop en liefde die de wereld overgaan. Ook beelden van oorlog, geweld, angst en vooroordelen over “de ander” zijn krachtig en vormen een bedreiging voor het vreedzaam samenleven. We kunnen ze overwinnen door het gesprek aan te gaan en samen elkaars gebedshuizen of andere betekenisvolle plaatsen te bezoeken. Net als vorig jaar zullen we ook dit jaar een Walk of Peace lopen, maar met een kortere route waardoor we langer kunnen blijven in de Syrisch-Orthodoxe kerk aan de Tromplaan en de Arabischtalige moskee aan de Tweede Emmastraat.
i.s.m. Syrisch-Orthodoxe kerk, Allahs Huis voor Moslims, en anderen.

- –  –  –  –  –  –  –  –  -.