Agenda

nov
25
ma
Twente spreekt zich uit tegen kernwapens @ Hengelo Ayasofya Cami
nov 25 @ 19:15 – 22:00

Maakt u zich zorgen over de toenemende kernwapendreiging, maar weet u niet goed wat u hier zelf lokaal tegen kunt doen? Of zou u graag meer willen weten over kernwapens en over mogelijkheden om hier samen met anderen in Twente iets tegen te doen? Kom dan op 25 november om 19.30 uur naar ‘Twente, spreekt zich uit tegen kernwapens!’

Verschillende vredesinitiatieven in Twente (waaronder Ambassade van Vrede Almelo en Enschede voor Vrede) organiseren in samenwerking met vredesorganisatie PAX een bijeenkomst waar meer informatie zal worden gegeven over het kernwapens en waar we in gesprek zullen gaan over wat we in Twente kunnen doen voor een kernwapenvrije wereld. Een concreet voorbeeld is door de verschillende Twentse gemeenten het ICAN Cities Appeal te laten ondertekenen. Hiermee spreken deze gemeenten dan hun zorgen uit over de catastrofale gevolgen van kernwapens en roepen zij de Nederlandse overheid op het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt te ondertekenen en te ratificeren. De tekst van het Cities Appeal is te vinden op: www.nonukes.nl/citiesappeal

Wij nodigen u dan ook uit om meer te weten te komen over de huidige ontwikkelingen rond kernbewapening en om met elkaar in gesprek te gaan over wat we lokaal in Twente kunnen doen tegen kernwapens. Na een pauze is er ruimte voor nadere onderlinge kennismaking tussen de genoemde vredesinitiatieven en voor het inventariseren van andere samenwerkingsmogelijkheden.

Toegang is vrij, maar vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld. Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u terecht bij Jan Schaake (Enschede voor Vrede): schaakejan@gmail.com

Programma

19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening en voorstelronde
19.40 uur Inleiding over huidige context kernwapens – Remco Frank (PAX)
19.55 uur Gesprek
20.45 uur Pauze
21.00 uur Nadere kennismaking tussen en met de Twentse vredesinitiatieven en inventarisatie van andere mogelijkheden tot samenwerking
22.00 uur Sluiting

dec
1
zo
Sonntagspsaziergang Urenco Gronau. Alle uraniumverrijking stoppen, dus ook in Gronau @ Urenco, Gronau
dec 1 @ 14:00 – 15:00

Sonntagsspaziergang Urenco Gronau

Demonstratie tegen uraniumverrijking en tegen de nieuwe kernwapenwedloop

Maar eerst nog even een herinering: wat is toch die Spaziergang: Al 33 jaar verzamelt zich in Gronau elke eerste zondag van de maand, zonder onderbreking, rond twee uur ’s middags een groep mensen bij de poort van Urenco aan de Röntgenstraße voor een zondagmiddagwandeling, waarbij vroeger om de Urenco-vestiging werd heen gelopen, maar het tegenwoordig meestal bij een picknick bij de hoofdpoort blijft. Urenco verrijkt in Gronau, Almelo en het Britse Capenhurst ongeveer 35% van de totale wereldbehoefte aan uraniumsplijtstof voor kerncentrales via een technologie die ook erg geschikt is voor kernwapens. Zo staat bedrijfsspionage bij Urenco Almelo aan het begin van de kernwapen-technologie van Pakistan, Iran en Noord-Korea.

De eerste zondagsrondwandeling bij Urenco, Gronau was eind september 1986. Vanaf november 1986 heeft de zondagsrondwandeling onafgebroken plaatsgevonden. Een jubileum zal plaatsvinden op de nieuwjaars “spaziergang van 5 januari 2020. Dan wordt het de 400ste keer dat de rondwandeling plaatsvindt.

U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!!!

 

 

 

dec
7
za
Wake : VOOR VREDE, STOP DE OORLOG STOP DE GEWELDSPIRAAL @ Ei van Ko (stadhuis)
dec 7 @ 12:00 – 13:00

WAKE

Op 2 augustus jl. eindigde het INF-verdrag uit 1987 dat de kernraketten met een reikwijdte van 500-5500 km verbood. Enkele dagen later ontplofte een nieuw type kernraket in het noorden van Rusland en enkele weken daarna testte Amerika een kernraket die onder het door Trump opgezegde INF-verdrag verboden was. De nieuwe kernwapenwedloop lijkt begonnen.

Nog steeds zijner oorlogs- en gewelddreigingen in de wereld. Het houdt niet op

Enschede voor Vrede roept alle steden en gemeenten in Twente op het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze oproep laten steden en gemeenten zien dat zij geen doelwit zijn en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om hun inwoners te beschermen.

We vragen ons af waarom in Twente zo weinig gemeenteraden bereid zijn hun burgemeester te verzoeken zich te scharen achter de campagne voor een kernwapenvrije wereld en het verdrag “Burgemeester voor de Vrede”te ondertekenen.

Sinds een aantal jaren zien we een ware geweldspiraal van oorlog en terreur, van aanslagen en steeds hardere taal tegen bepaalde bevolkingsgroepen. De schrik slaat ons om het hart en we vragen ons af waar dit allemaal toe zal leiden. Blijft deze escalatie almaar doorgaan of komt er toch ooit een einde aan?

En daarom staan we weer zaterdag in de wake met onze spandoek.

Eigenlijk is het  vanzelfsprekender dat wij elke dag eraan worden herinnerd  aan wat de geschiedenis ons te vertellen heeft ten behoeve van de wereld(vrede). Leren wij wel van al die ervaringen, of vergeten wij snel en geven wij deze die niet door aan een ieder? Dat zijn de vragen die we ons dienen te stellen. Enschede voor Vrede probeert elke eerste zaterdag van de maand bij het stadhuis te Enschede ons aan die vragen te herinneren.

STOP DE ORLOG
STOP DE GEWELDSPIRAAL EN STREEF NAAR VREDE

 Steeds weer worden we opgeschrikt door terreuraanslagen of oorlogshandelingen, ver weg en dichtbij, door anderen, maar ook door zogenaamd in onze naam door het Westen. We zien een ware geweld-spiraal van oorlog en terreur en van steeds hardere taal tegen bepaalde bevolkingsgroepen. De schrik slaat ons om het hart en we vragen ons af waar dit allemaal toe zal leiden. Blijft deze escalatie almaar doorgaan of komt er toch ooit een einde aan?

Sinds zaterdag 6 mei 2017 houdt Enschede voor Vrede elke eerste zaterdag van de maand op het Ei van Ko een wake tegen oorlog en geweld van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Iedereen die de hierboven genoemde zorg deelt is welkom zich voor kortere of langere tijd bij de wake aan te sluiten

U bent van harte welkom
u bij deze wake aan te sluit

jan
13
ma
“Ghost Fleet” in het kader van “Movies that Matters” @ Filmhuis Concordia
jan 13 @ 19:30 – 21:30

“Movies that Matters”

Wegens groot succes, heeft Enschede voor Vrede een verbintenis aangegaan met filmhuis Concordia en Pakhuis Oost. In dit kader zullen wij twee films promoten. De eerste film was te zien op  28 oktober vorig jaar. De laatste in de serie wordt vertoond  op 13 januari 2020.

“Ghost Fleet” in het kader van “Movies that Matters” met Shannon Service en Jerry Waldron

Opzienbarende, prachtig gemaakte documentaire over moderne slavernij in Thailand. Duizenden mannen worden er gedwongen dag en nacht te werken op vissersboten; ze zijn onbetaald en zijn soms jarenlang van huis. Activist Patima Tungpuchayakul zet zich in om ex-slaven te helpen en de duistere kanten van deze miljoenenindustrie wereldkundig te maken. 

Voor meer informatie over de film, klikt u op https://www.concordia.nl/film/ghost-fleet-shannon-service-jerry-waldron

Zet in uw agenda