Agenda

feb
29
za
50 jaar Urenco is genoeg! @ v.d. Valk Theaterhotel Almelo
feb 29 @ 13:30 – 17:00

50 jaar Urenco is genoeg!

Conferentie in Almelo
Zaterdag 29 februari 2020 besteden we uitgebreid aandacht aan het Verdrag van Almelo, de geschiedenis ervan en de rol van Urenco. Ook passeren actuele thema’s rondom Urenco de revue, zoals: transporten van verarmd uranium naar Rusland, het plan om uranium met meer dan 5% te verrijken en het gebruik van tritium in het Amerikaanse kernwapenprogramma. Ook het ‘eigen’ reactor-ontwerp komt aan de orde; en de kernramp in Fukushima – waarvoor Urenco het uranium had verrijkt. Tenslotte natuurlijk de vele protesten de afgelopen vijftig jaar tegen uraniumverrijking in het algemeen en tegen Urenco in het bijzonder.
Er is genoeg te zeggen over dit bedrijf dat een grote rol inneemt in de kernenergieketen

Organisatie: Stichting Laka, Stichting VEDAN, Enschede voor Vrede;
met steun van AKU Gronau en BBU.
De komende weken zullen we meer bijzonderheden over het programma publiceren op www.laka.org/Urenco50
Donaties om de conferentie mogelijk te maken zijn welkom: IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79 tnv Stichting Laka Amsterdam, onder vermelding van “50 jaar Urenco”.
Voor het bijwonen van de conferentie kunt u zich opgeven via info@laka.org

 

mrt
1
zo
Sonntagspsaziergang Urenco Gronau. Alle uraniumverrijking stoppen, dus ook in Gronau @ Urenco, Gronau
mrt 1 @ 13:30 – 14:30

Sonntagsspaziergang Urenco Gronau

Voorafgaand aan de traditionele sonntagspzierung is er om half twee een:DEMONSTRATIE “50 JAAR URENCO”

Demonstratie tegen uraniumverrijking en tegen de nieuwe kernwapenwedloop

Maar eerst nog even een herinering: wat is toch die Spaziergang:

De eerste zondagsrondwandeling bij Urenco, Gronau was eind september 1986. Vanaf november 1986 heeft de zondagsrondwandeling onafgebroken plaatsgevonden.

Dus 33 jaar verzamelt zich in Gronau elke eerste zondag van de maand, zonder onderbreking, rond twee uur ’s middags een groep mensen bij de poort van Urenco aan de Röntgenstraße voor een zondagmiddagwandeling, waarbij vroeger om de Urenco-vestiging werd heen gelopen, maar het tegenwoordig meestal bij een picknick bij de hoofdpoort blijft. Urenco verrijkt in Gronau, Almelo en het Britse Capenhurst ongeveer 35% van de totale wereldbehoefte aan uraniumsplijtstof voor kerncentrales via een technologie die ook erg geschikt is voor kernwapens. Zo staat bedrijfsspionage bij Urenco Almelo aan het begin van de kernwapen-technologie van Pakistan, Iran en Noord-Korea.

U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!!!

 

 

 

mrt
7
za
Wake : VOOR VREDE, STOP DE OORLOG STOP DE GEWELDSPIRAAL @ Ei van Ko (stadhuis)
mrt 7 @ 12:00 – 13:00

WAKE

Nog steeds zijn er oorlogs- en gewelddreigingen in de wereld. Het houdt niet op; Iran< Irak<Libië< Hong Kong< Libanon, Syrië.    Wel allemaal ver van ons, maar het zijn, net als wij, mensen die er onder lijden en kinderen die in angst opgroeien, zondr te weten wat vrede betekent. Landen in het westen zijn medeverantwoordelijk voor de ellende. De wapenhandel  in de westerse landen is bloeiend, al wordt het verhuld. Er wordt dus veel geld mee verdiend en de overheden lasten het toe.

Op 2 augustus jl. eindigde het INF-verdrag uit 1987 dat de kernraketten met een reikwijdte van 500-5500 km verbood. Enkele dagen later ontplofte een nieuw type kernraket in het noorden van Rusland en enkele weken daarna testte Amerika een kernraket die onder het door Trump opgezegde INF-verdrag verboden was. De nieuwe kernwapenwedloop lijkt begonnen.

Enschede voor Vrede roept alle steden en gemeenten in Twente op het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze oproep laten steden en gemeenten zien dat zij geen doelwit zijn en dat zij de verantwoordelijkheid nemen om hun inwoners te beschermen.

We vragen ons af waarom in Twente zo weinig gemeenteraden bereid zijn hun burgemeester te verzoeken zich te scharen achter de campagne voor een kernwapenvrije wereld en het verdrag “Burgemeester voor de Vrede”te ondertekenen.

Sinds een aantal jaren zien we een ware geweldspiraal van oorlog en terreur, van aanslagen en steeds hardere taal tegen bepaalde bevolkingsgroepen. De schrik slaat ons om het hart en we vragen ons af waar dit allemaal toe zal leiden. Blijft deze escalatie almaar doorgaan of komt er toch ooit een einde aan?

En daarom staan we weer zaterdag in de wake met onze spandoek.

Eigenlijk is het  vanzelfsprekender dat wij elke dag eraan worden herinnerd  aan wat de geschiedenis ons te vertellen heeft ten behoeve van de wereld(vrede). Leren wij wel van al die ervaringen, of vergeten wij snel en geven wij deze die niet door aan een ieder? Dat zijn de vragen die we ons dienen te stellen. Enschede voor Vrede probeert elke eerste zaterdag van de maand bij het stadhuis te Enschede ons aan die vragen te herinneren

STOP DE ORLOG
STOP DE GEWELDSPIRAAL EN STREEF NAAR VREDE

 Steeds weer worden we opgeschrikt door terreuraanslagen of oorlogshandelingen, ver weg en dichtbij, door anderen, maar ook door zogenaamd in onze naam door het Westen. We zien een ware geweld-spiraal van oorlog en terreur en van steeds hardere taal tegen bepaalde bevolkingsgroepen. De schrik slaat ons om het hart en we vragen ons af waar dit allemaal toe zal leiden. Blijft deze escalatie almaar doorgaan of komt er toch ooit een einde aan?

Sinds zaterdag 6 mei 2017 houdt Enschede voor Vrede elke eerste zaterdag van de maand op het Ei van Ko een wake tegen oorlog en geweld van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Iedereen die de hierboven genoemde zorg deelt is welkom zich voor kortere of langere tijd bij de wake aan te sluiten

U bent van harte welkom
u bij deze wake aan te sluit